facebook

 

 

 

FORMALNOŚCI BUDOWLANE

Do wniosku należy dołączyć:

  • cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi, wraz z zaświadczeniem potwierdzającym wpis architekta na listę właściwej izby samorządu zawodowego,
  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Przed wydaniem pozwolenia na budowę, zostaje sprawdzona zgodność Państwa projektu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (lub wymaganiami ujętymi w decyzji o warunkach zabudowy), a także z obowiązującymi przepisami - w tym techniczno-budowlanymi a także Polskimi Normami. Sprawdzana jest również kompletność projektu budowlanego (czy są wszystkie uzgodnienia, opinie, pozwolenia, a także zaświadczenia o uprawnieniach budowlanych czy przynależności do izb branżowych). W razie stwierdzenia braków w dokumentacji, Urząd - drogą postanowienia - wyznacza termin, w którym muszą Państwo ewentualne braki bądź nieprawidłowości usunąć. Jeżeli nie zrobią Państwo tego w wyznaczonym terminie, zostanie wydana decyzja o odmowie udzielenia pozwolenia na budowę.

Jeżeli jednak złożyli Państwo wszystkie niezbędne dokumenty, Urząd powinien wydać pozwolenie w ciągu miesiąca od chwili złożenia wniosku, a w sytuacjach bardzo skomplikowanych okres ten może wydłużyć się do 65 dni. Pozwolenie na budowę staje się ostateczne, gdy żadna ze stron nie odwołała się od decyzji w ciągu 14 dni od jej doręczenia. Pozwolenie na budowę jest ważne przez okres 3 lat, co oznacza, iż budowę muszą Państwo rozpocząć najpóźniej w ciągu 3 lat od daty otrzymania pozwolenia na budowę.

W przypadku zgłoszenia budowy, również następuje weryfikacja Państwa projektu, w razie braków Urząd również zwróci się do Państwa o ich uzupełnienie. Jeżeli jednak wszystko jest w porządku i Urząd w przeciągu 30 dni nie wniesie sprzeciwu, uznaje się milczącą zgodę organu i po ostatnim kroku, jakim jest zgłoszenie rozpoczęcia prac budowlanych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego, możemy przystąpić do prac. Zgłoszenie rozpoczęcia prac w PINBie należy złożyć niezależnie czy wybraliśmy pozwolenie na budowę czy drogę zgłoszenia.

Na pierwszy rzut oka formalności mogą się wydać nieco przerażające, dlatego zachęcamy do skorzystania z usług naszych architektów, którzy zawsze spokojnie i rzeczowo przeprowadzają naszych klientów przez wszystkie formalności.

 

BUDOWA DOMU "KROK PO KROKU"

PŁYTA FUNDAMENTOWA

 

  Badania geotechniczne gruntu i wytyczenie budynku przez geodetę
  Usunięcie humusu (warstwy nienośnej gruntu)
  Rozłożenie warstwy podbudowy i zagęszczenie ubijarką mechaniczną
  Wykonanie podejść kanalizacyjnych
  Rozłożenie brzegowych izolacji termicznych i folii
  Wylanie pierwszej warstwy betonu, tzw. chudziaka
  Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i zazbrojenie płyty
  Wylanie betonu B30
  Gotowa płyta fundamentowa

 

ŚCIANY SYSTEM PRAEFA

 

  Ściany budynku dostarczane są na samochodach.
  Ułożenie pasów z papy, izolujące elementy ścienne od płyty fundamentowej -
  uniemożliwiają podciąganie kapilarne.  
  Następnie rozłożenie podkładek dystansowych, które umożliwiają precyzyjne
  wypoziomowanie elementów ściennych.
  Montaż odbywa się poprzez zastosowanie dźwigu odpowiedniego do ciężaru ścian.
  Montaż jednej kondygnacji zajmuje jeden dzień, drugiego dnia zalewane są zamki.
  Zakończony montaż ścian. Ściany przygotowane do zalania łączeń.
 

 

STROP I DACH

 

  Wykonanie konstrukcji stropu
  - w przypadku domu parterowego - strop drewniany.
  - w przypadku domu  z poddaszem użytkowym ? strop monolityczny,
  na którym montowane są ściany  poddasza.
  Montaż prefabrykowanych ścian piętra.
  Wykonanie drewnianej konstrukcji więźby dachowej.
  Rozłożenie folii dachowej oraz łacenie.
  Pokrycie konstrukcji dachowej dachówką, najczęściej cementową.
  Wymurowanie kominów.
  Montaż wyłazu dachowego wraz z ława kominiarską.
  Montaż okien połaciowych.
  Wykonanie orynnowania i podbitki drewnianej.

 

ELEWACJA

 

  Ocieplenie budynku styropianem grubości 15cm wraz z izolacją pionową płyty
  fundamentowej.
  Pokrycie elewacji tynkiem akrylowym natomiast cokołu tynkiem mozaikowym.

 

 

MONTAŻ STOLARKI OTWOROWEJ

 

  Możliwość montażu okien na tzw. ?ciepły montaż? czyli stosując taśmy
  paroprzepuszczalne od zewnątrz oraz taśmy paroszczelne od wewnątrz budynku.
  Montaż drzwi zewnętrznych.

INSTALACJE

 

  Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizcyjnej, elektrycznej
  i teletechnicznej.

 

WYLEWKI

 

  Wykonanie wylewek wraz z izolacją termiczną ze styropianu EPS 100 o grubości 10cm
  oraz warstwą dociskową, zbrojoną grubości 5cm.
 

 

PRACE WYKOŃCZENIOWE

 

  Sufit na poddaszu:  wykonanie paroizolacji z folii, dwuwarstwowe ocieplenie połaci
  dachowej wełną mineralną, następnie wykonanie stelażu z profili stalowych.
  Ocieplenie stropu/połaci dachowych wełną mineralną.
  Montaż płyt kartonowo-gipsowych, na stelażu z profili stalowych.
  Wykonanie gładzi.

GOTOWE REALIZACJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domy z prefabrykatów keramzytowych